Tarieven

Ik kom graag vrijblijvend bij je langs om kennis te maken en te verkennen wat ik voor je kan betekenen. Vervolgens maak ik een investeringsvoorstel op maat. Omdat ik het belangrijk vind dat geld dat voor onderwijs bedoeld is, ook écht ten goede komt van het onderwijs, werken we alleen aan zaken die ertoe doen en hanteer ik scherpe tarieven.

Persoonlijk professionaliseringsbudget
Omdat onze samenwerking in de meeste gevallen gericht is op persoonlijke groei, kun je mijn inzet bekostigen vanuit je professionaliseringsbudget. Besturen hebben voor iedere schoolleider een persoonlijk professionaliseringsbudget beschikbaar van 3.000 euro per jaar. Dit kan maximaal drie jaar opgespaard worden voor een duurdere opleiding. Er is altijd een passend traject voor jouw wensen en binnen jouw mogelijkheden.


Leren terwijl je werk wordt gedaan
In tegenstelling tot het volgen van een formele opleiding of reguliere coaching, wordt je werk gewoon gedaan, terwijl je leert! Ik werk met je mee, zodat er geen werk blijft liggen. Intussen sparren we on-the-job.  Deze manier van informeel leren kan gebruikt worden voor je herregistratie voor het Schoolleidersregister PO. 
Ik kan je eventueel ondersteunen bij het in orde maken van de herregistratie. 

Subsidie en overige financieringsmogelijkheden
Als je een (pre)master volgt, kun je mogelijk gebruik maken van de subsidie Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs. Daarnaast zijn er binnen jouw school(bestuur) misschien nog andere mogelijkheden om dit te financieren. Denk aan ruimte in het (bovenschools) personeelsbudget, impuls- of projectgelden, werkdrukverlagende middelen of middelen die gereserveerd zijn voor preventie van uitval.  

Als je snel wilt, ga je alleen,
Als je ver wilt, 
ga je samen!