Aanbod

Mijn activiteiten liggen in het vlak van schoolleiderschap en communicatie, organisatie en beleid. Anderen zeggen over mij dat ik niet alleen goede ideeën heb, maar ze ook tot in de puntjes kan uitvoeren. Je kunt mij op projectbasis (zzp) inzetten op het gebied van (strategische) communicatie en profilering, beleid, school(plan)ontwikkeling en professioneel werken (bijv. schoolcultuur en werkplekmanagement). 

Denk bijvoorbeeld aan:

  • onderzoek en analyse van schoolpopulatie, opbrengsten, kwaliteit onderwijsleerproces en overige kwaliteitsindicatoren
  • (op basis van bovenstaande) een professionaliseringsplan, schoolplan of innovatieplan maken
  • communicatieplan ontwikkelen, eventueel in combinatie met een huisstijl, website of andere communicatiemiddelen (Vensters PO, schoolgids, etc.)
  • een onderzoek doen of iets uitpluizen, bijvoorbeeld met betrekking tot invoering van andere schooltijden of een tevredenheidsonderzoek
  • organiseren van bijeenkomsten, projectweken of scholingsdagen
  • voorbereiden inspectiebezoek (zelfevaluatie maken, etc.)
  • (vervelende) administratieve klussen, bijvoorbeeld opschonen van (digitale) archieven en persoonlijke effectiviteit en werkplekmanagement
  • etc. 


We overleggen samen waarmee jij het beste geholpen bent. Ik ga graag voor een bepaalde periode één of meerdere dag(del)en per week mét en vóór jou aan de slag.
 

Jouw extra paar ogen, oren en handen