Wat zeggen anderen over Kirstin?

Chris Verboven, directeur Vondelschool:
Kirstin heeft voor onze school een project opgezet met betrekking tot ons functieboek. Dit heeft ze op een professionele en vlotte manier gedaan. Kirstin heeft veel gevoel voor accuratesse en kan makkelijk schakelen van bestuurlijk naar operationeel niveau. De samenwerking met Kirstin heb ik als aangenaam ervaren.

Jeannette Ridderhof, directeur Montessorischool 't Ronde:
Open ontwapenende houding. Makkelijk, natuurlijk contact met team. Oprecht belangstellend. Mensen voelen zich gezien en gehoord. Snel inzicht, goed overzicht, afstand kunnen nemen, zaken van alle kanten bekijken. Kritische houding, genuanceerde reacties, reflecteren. Zorgvuldig in communicatie. Prettige gesprekspartner.

Claudia Zoutewelle, onderwijsprofessional
Ik heb Kirstin leren kennen als een schoolleider die denkt in mogelijkheden. Ze laat ieder in zijn waarden. Niet op de voorgrond tredend maar zeker sturend daar waar het nodig is. Ze is bedachtzaam, rustig en geduldig. Ze zoekt en denkt graag mee naar oplossingen. Het schrijven van beleidsstukken, schoolplannen en kwaliteitsplannen kan zij als de beste! Fijn om met haar te mogen samenwerken!
 

Douwe van Domselaar, afdelingsleider VO
Kirstin is een vakvrouw pur sang. Gedreven, met oog voor detail en met teamspirit. Daarbij komt dat haar enthousiasme en schwung de sfeer in een team verhoogt.

Sanneke Zegwaard, adviseur Schoolleidersregister PO:
De samenwerking met Kirstin verloopt altijd zeer soepel en plezierig. Kirstin heeft het talent om te zien wat nodig is voor de organisatie of voor de doelgroep voor wie zij werkt en om met innovatieve ideeën te komen. Door haar inlevingsvermogen, analytische blik, creativiteit en scherpe observatievermogen weet zij de vertaalslag te maken van behoeften naar concrete uitwerking en daarmee naar goed resultaat. Zij weet de juiste boodschap op de juiste toon over te brengen en is een wonder met communicatie, of die nu schriftelijk of mondeling is. Ik beveel Kirstin van harte aan! 

Anne-Jan van den Dool, onderwijsbemoeier:
Kirstin is een daadkrachtig leider, die het vermogen heeft zaken in een groot perspectief te plaatsen. Haar bedachtzame, rustige, reflectieve en doortastende houding maken dat zij voorspelbaar is. Daardoor creëert zij een veilige omgeving die ingericht is om tot ontwikkeling te komen.


Anki van de Lagemaat, communicatieadviseur Kwintes:
Deskundig, rustig, integer en een echte people manager. Kirstin heeft enorme communicatie-vakkennis, heeft visie en is hierdoor een prettige collega om mee te sparren. Als leidinggevende waardeert ze mensen, waardoor ze hun groei en ontwikkeling stimuleert.

Nanne Groeneveld, clustermanager Onderwijsbureau:
Ik ervaar Kirstin als een zeer positief kritische persoonlijkheid. Ze denkt gevraagd en ongevraagd met mij mee over aan te leveren stukken en is uitermate kritisch in de kwaliteit van mijn werk. Communicatief is zij ook zeer vaardig en weet haar feedback goed te motiveren en op respectvolle wijze over te brengen. Ik ervaar haar als betrokken en zeer gemotiveerd.

Annelies Verkerk, bureaumedewerker (communicatie) Schoolleidersregister PO:
Wie samenwerkt met Kirstin gaat met plezier te werk. Zij pakt opdrachten doelgericht en professioneel aan en weet altijd de kern te raken. Met haar juiste inlevingsvermogen resulteert dit in een duidelijk plan van aanpak. Als duocollega’s hebben wij mooie eindresultaten opgeleverd, zoals een nieuwe website, magazines en diverse communicatieactiviteiten en –middelen. Haar werkervaring als schoolleider was hierbij waardevol, zij weet zich precies in de doelgroep te verplaatsen. Ik waardeer haar oprechte aandacht, creatieve ideeën, flexibiliteit en vaardigheid om anderen in zijn of haar kracht te zetten. Ik heb veel van Kirstin geleerd en gun iedereen zo’n fijne collega.