Stille Krachtcentrale

Stille Krachtcentrale

Je bent schoolleider of bestuurder met ambities. Je hebt grootse plannen voor jouw school/scholen. Je wil blijvend professionaliseren en innoveren. Je wil jouw team(s) en jouw leerlingen het beste van jezelf geven. Je opereert in een sterk krachtenveld en geen minuut is hetzelfde. Je hebt boeiend en dankbaar werk, maar je komt soms handen, ogen en oren tekort.

Heb je een specifiek project waar je tijdelijk ondersteuning bij nodig hebt? Kun jij wel wat tijd of energie gebruiken voor klussen waar je al heel lang niet aan toe komt? Of om eindelijk die opleiding of training te gaan volgen, zonder dat het ten koste gaat van je werk? Voor bezinning en reflectie? Wil jij bijdragen aan een open lerende cultuur, waarbij jij zelf ook laat zien dat je samen werkt en samen leert met collega's? Durf je het aan om tijdelijk een sparringpartner naast je te hebben? Een critical friend, een luisterend oor, die ook praktische ondersteuning kan bieden of taken van je kan overnemen, zodat jij eindelijk toekomt aan jouw eigen professionalisering en het verwezenlijken van je schoolplannen? Iemand die jouw wereld begrijpt, maar ook een ander perspectief kan bieden? 

Ik ben Kirstin. Onder de naam Stille Krachtcentrale ben ik jouw tijdelijke duo-collega, jouw co-piloot, een meewerkend adviseur. Communicatie, organisatie en beleid zijn mijn sterkte kanten én ik heb ervaring als schoolleider. Ik geloof in de kracht van samenwerking. Op basis van collegiale gelijkwaardigheid, zetten we ieder onze unieke kwaliteiten in. Samen zijn we tot meer in staat, dan ieder apart. Zo leren we van elkaar en brengen we het onderwijs naar een hoger plan. Ik opereer als Stille Kracht: jij blijft aan het roer en zet mij in op klussen waarvoor tijd of expertise ontbreekt.Na deze ‘boost’ kun jij weer verder, met nieuwe inzichten op zak. Met een duurzaam effect, omdat je niet alleen tijdens mijn aanwezigheid verlichting ervaart, maar ook omdat je handreikingen krijgt om dingen in de toekomst anders en efficiënter te doen.