Voor wie?

Stille Krachtcentrale is voor schoolleiders die:

 • meerwaarde zien in samenwerking en het delen van taken
 • hun ontwikkeling serieus nemen en 'on-the-job' willen groeien (informeel leren)
 • een (master)studie of (schoolleiders)opleiding volgen (en vervangingsuren hiervoor krijgen)
 • bij complexe trajecten betrokken zijn (zoals huisvesting/IKC-ontwikkeling) waarbij het fijn is als iemand meedenkt en meewerkt
 • een nieuwe invalshoek of impuls voor ontwikkeling zoeken
 • communicatievraagstukken hebben (strategie, profilering, website, schoolgids, Venters PO, etc.)
 • startend zijn en een sparringpartner zoeken
 • meerdere scholen onder hun hoede hebben (en handen, ogen en oren tekort komen)
 • directeur-bestuurders van éénpitters die op projectbasis ondersteuning wensen
 • uitval door werkdruk willen voorkomen of in een re-integratietraject zitten
 • praktische ondersteuning bij projecten wensen of een projectleider zoeken
 • etc.


Ook voor besturen!

Stille Krachtcentrale is tevens inzetbaar voor beleids-, organisatie- en communicatievraagstukken op bovenschools niveau.